Sektionsstyrelsen och våra utskott

Styrelsen för Grafisk Design och Kommunikation är studenter på programmet. Det är vi som arbetar med att se till att GDK blir så bra som möjligt genom att hålla en öppen kommunikation mellan lärare, universitetet, studenterna och branschen. Vi går på möten, framför studenternas åsikter och beslutar om vad som behöver göras för att utbildningen ska utvecklas och synas mer utåt. Dessutom anordnar vi roliga event för sektionens medlemmar som ska stärka den redan starka vi-känslan som råder på GDK.