FÖR FÖRETAG

Om GDK

Grafisk Design och Kommunikation är ett kandidatprogram på 180 hp som ges vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping. Här utbildas bland annat blivande art directors, grafiska formgivare, projektledare, webbutvecklare och kommunikatörer. Vi har många kreativa, uppfinningsrika och ambitiösa studenter som levererar produkter och resultat med genomgående hög standard. Som företag kan ni medverka som uppdragsgivare i olika kurser, agera mentor i mentorskapsprogrammet eller annonsera fristående uppdrag, jobb och tävlingar i våra kanaler. Detta hjälper våra studenter att förbereda sig inför arbetslivet och fördjupa sina kunskaper om att arbeta i skarpa uppdrag.

Agera uppdragsgivare i en projektkurs

Programmet innehåller ett antal projektkurser där uppdragen är riktade mot en skarp uppdragsgivare. Du kan agera uppdragsgivare om ditt företag behöver hjälp med exempelvis marknadsföring, en hemsida, grafisk identitet och logotyp, förpackningsdesign eller annan typ av kommunikation. Alla uppdrag måste godkännas av kursansvarig på universitetet.

Vid medverkan i en projektkurs förväntas inte företaget ge ersättning till studenterna, detta då uppdragen kan få varierande resultat. Studenterna är duktiga men inte färdigutbildade.

Här nedan listas aktuella kurser med uppdragsmöjligheter. För mer information och anmälan se respektive sida för kursinformation.

Foto: Beatrice Svensson

MARKNADSFÖR ER I VÅRA KANALER

Söker ni studenter till ett uppdrag, jobb eller en tävling som faller inom området för grafisk design och kommunikation? Det kan handla om hjälp med en ny hemsida, en ny logotyp eller grafisk identitet, foto- och filmuppdrag, illustration, copywriting etc. –  då kan vi hjälpa er att nå ut. Vi i GDK-sektionen kan annonsera ut ert uppdrag i våra kanaler. En annonseringskostnad tillkommer för varje annons och beräknas utifrån vår kostnadstabell. För att en annons ska publiceras krävs att jobbet, uppdraget eller tävlingen är relevant för sektionens studenter. 

Vi värdesätter våra studenters kunskaper och utgår därmed från att studenterna blir ersatta för nedlagd tid på uppdraget. Det är alltså inte tillåtet att annonsera efter gratis arbetskraft med undantag för praktikplatser. Söker du en praktikant är det en förutsättning att ni som företag kan tillhandahålla en handledare med kunskap inom området som kan stötta studenten i dess arbetsuppgifter. 

Har ni ett uppdrag, en tävling, ett jobb eller något annat ni vill marknadsföra hos oss kan ni höra av er till info@gdk.nu. Berätta lite om vad ni vill ha hjälp att marknadsföra så tar vi tillsammans fram ett förslag på annons. För mer information om villkor för annonsering se Allmänna villkor

MENTORSKAPSPROGRAMMET

GDK:s mentorskapsprogram är en möjlighet för programmets studenter att få utökad feedback från personer i branschen. Personerna arbetar till exempel med grafisk design, marknadsföring eller media, och ger rådgivning angående alster som studenterna skapar. Mentorskapsprogrammet kommer finnas till för alla årskurser, men främst för årskurs ett eftersom att det är tiden då studenterna är som mest osäkra och är i stort behov av feedback.

För studenter

Som adept förväntas du:

 • Hålla mentorskapet levande, boka möten och att fylla samtalet med frågor.
 • Vara nyfiken och ödmjuk i att söka kunskap och erfarenhet.
 • Tydliggöra för dig själv vad du vill ha ut av mentorskapet och respektive möte.

Som adept får du en mentor som:

 • Lyssnar och coachar dig.
 • Är ditt bollplank för din professionella utveckling.
 • Är en person som bjuder på sin erfarenhet och sitt kontaktnät.
 • Är en person med intresse, engagemang och tid.
 • Finns tillgänglig för dig både via mejl och genom träffar.

För företag

Som mentor förväntas du:

 • Vara en förebild som förmedlar kunskap, värderingar och handlingsmönster.
 • Vara en god lyssnare som använder ett coachande förhållningssätt.
 • Vara ett bollplank för studentens professionella utveckling.
 • Bjuda på din erfarenhet och ditt kontaktnät.
 • Ha intresse, engagemang och tid.
 • Finnas tillgänglig för studenten via mejl och genom träffar, cirka en träff varannan månad är att rekommendera.

Fördelar med mentorskap för dig som mentor:

 • Den personliga tillfredsställelse det innebär att dina kunskaper och erfarenheter bidrar till andra som får större chans att utveckla sina kunskaper.
 • Tillfälle till eget nytt lärande och personlig utveckling.
 • Utökat nätverk via relationen till studenten. En merit för ditt eget CV.

Hur gör jag för att vara med?

Programmet startar i början på varje ny termin. Då matchas den student och den mentor som passar bäst ihop ut efter behov, kunskaper och intressen. Ansökningar görs genom att fylla i denna enkät för företag, eller denna enkät för studenter. Vid starten genomför sektionsstyrelsen en kick-off som en chans för adepter och mentorer att träffas för första gången. Håll utkik på sektionens Facebook-sida för att se när ansökan öppnar. Har du frågor om mentorskapsprogrammet är du välkommen att kontakta näringslivsansvarig på naringsliv@gdk.nu.