OM GDK

Grafisk Design och Kommunikation är ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng som ges vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping. Här utbildas bland annat blivande art directors, grafiska formgivare, projektledare, webbutvecklare och kommunikatörer.

Under tre år får studenterna lära sig grunderna i grafisk design, produktion och kommunikation. Kurser inom immaterialrätt, retorik och konsthistoria ger studenterna en bredare kompetens och förbereder dem vidare för yrkeslivet. Termin fyra och fem är kurserna grupperade kring tre kompetensområden; kreatörs-, producent- och ledarrollen där studenterna får en möjlighet att fördjupa sina kompetenser ytterligare. 

Som student på Grafisk design och kommunikationsprogrammet arbetar du såväl individuellt som i grupp. Utbildningen sker till stor del praktiskt på akademisk grund och innehåller många projektkurser där studenterna i vissa av dem arbetar på uppdrag från företag eller organisationer. Här kan du som företag läsa mer om hur du deltar i projektkurserna. Projektkurserna ger studenterna en inblick i branschen och nära kontakt med närings- och yrkeslivet. I form av gästföreläsare, litteratur och möjlighet till utlandsstudier kan du som student även forma internationella relationer och kunskaper under din studietid på Grafisk design och kommunikationsprogrammet.

Läs mer om utbildningen på LiU:s programsida för GDK här: Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram, 180 hp – Linköpings universitet (liu.se)

MACSALEN

Macsalen, eller Maccis som den ofta kallas för, är GDK-
studenternas andra hem. Macsalen (sal KO3112) hittar du i Kopparhammaren 2 på plan tre. Macsalen består av 24 iMacs med tillgång till Adobes programvaror ur Creative Suite. Till varje dator finns även en Wacomplatta kopplad. Pennor till ritplattorna finns att låna under undervisning, övrig tid tar studenterna med sig egen penna. Intill Macsalen finns även en ateljé samt verkstad med skärmaskin, limhörna, mät- och skärbord samt vanliga och storformatsskrivare till studenternas förfogande. Viss utrustning får endast användas i samråd med ansvarig lärare.

Behöver du felanmäla något i macsalen eller i någon annan lokal, kontakta sektionens arbetsmiljöombud på amo@gdk.nu eller gör en felanmälan på https://felanmalan.liu.se/.

Ordningsregler för Macsalen

 • Undvik att äta och dricka vid datorerna
 • Släng ditt skräp i de utplacerade papperskorgarna
 • Plocka undan efter dig i verkstaden, släng pappersrester efter beskärning i papperstunnan och övrigt skräp i vanligt papperskorgarna
 • Häng jackor på de utplacerade krokarna

HEMMISSIONERING

Vad är hemmissionering?

Hemmissionering innebär att du som student besöker din gamla gymnasieskola och berättar om dina erfarenheter som student på Linköpings universitet. Du berättar kort om universitetet och mer i detalj om din egen utbildning och dina egna upplevelser kring att studera, studentlivet och om att flytta till/bo i Norrköping eller Linköping.

Läsåret 21/22 sker hemmissioneringen digitalt. Det innebär att du genomför samma presentation, men via Zoom. Du blir uppkopplad på storskärm i klassrummet som eleverna befinner sig i och på så sätt genomför du din presentation.

Varför ska jag hemmissionera?

 • Du hjälper nya studenter hitta GDK och marknadsför ditt universitet.
 • Du får ett arvode på 600kr (innan skatt).

Hur går jag tillväga?

 1. Ta kontakt med styrelsens rekryteringssansvariga på vice-ordf@gdk.nu med namn på skola, ort, förslag på datum, dina kontaktuppgifter (för- och efternamn, mejladress och telefonnummer) samt om du genomför det ensam eller med en vän.
 2. En förfrågan läggs hos Liu av hemmissioneringsansvarig, när den blir godkänd blir du kontaktad.
 3. Kontakta din skola och stäm av ditt föreslagna datum samt bestäm en tid. Genomförandet beräknas ta cirka 1h med frågestund inräknat.
 4. När du fått OK från din skola meddelar du exakt datum och tid till hemmisioneringsansvarig. Vi bokar en coaching där vi bland annat går igenom den presentation som du kommer få, samt tips och tricks.
 5. Förbered dig inför din hemmissionering, du har alltid hemmissioneringsansvarig att tillgå om du behöver hjälp! Sen är det dags för genomförandet
 6. Efter din hemmissionering fyller du i en blankett och därefter får du pengarna på kontot. Du ska även fylla i ett feedbackformulär.
 7. Klart!

Hemmissionering är öppet för genomförande mellan 1 oktober – 13 maj (till 15 april för åk 3, till 13 maj för åk 2).

.