SEKTIONSSTYRELSENS MÖTESPROTOKOLL

Här publiceras Grafisk design och kommunikations sektionsstyrelses mötesprotokoll samt mötesprotokoll från sektionsmöten och sektionens stadgar.