Sök till GDK:s sektionsstyrelse 2012/2013!

Publicerat: 15/2-2012

Det är dags att söka ny sektionsstyrelse för GDK!

Det är styrelsen som arbetar med att se till att GDK blir så bra som möjligt. Detta gör vi genom att hålla en öppen kontakt mellan lärarna, universitetet och studenterna. Vi går på möten, framför studenternas åsikter och bestämmer vad som behöver göras för att GDK ska utvecklas och synas mer utåt. Dessutom anordnar vi roliga event för medlemmarna som ska stärka den redan starka vi-känslan som råder på programmet.

Posterna som finns att söka är:
– ordförande
– vice ordförande
– kassör
– sekreterare
– info-/webb-ansvarig
– pr/webb-ansvarig
– eventansvarig
– studienämndsordförande
– vice studienämndsordförande
– arbetsmiljöombud
– näringslivsansvarig

maila:
ordf@gdk.nu
för att söka eller få mer information!