NSI – Påverka din utbildning

Publicerat: 15/2-2012

NSI

En bra studiemiljö ger förutsättningar för goda studieresultat. Därför har det återigen
blivit dags att ta reda på vad studenterna tycker om sin arbetsmiljö via studentenkäten
Nöjd Studentindex (NSI). Frågorna i enkäten berör utbildning, studentinflytande, lika
villkor för alla studenter och praktiska saker som läsplatser. Vad du tycker kan alltså
påverka många olika nivåer kring beslutsfattande inom LiU.

Förra undersökningen visade att mer än 8 av 10 studenter var nöjda med livet på LiU.
Det fanns dock några områden som kunde förbättras ytterligare. Som resultat av NSI har
LiU därför bland annat utökat öppettiderna på ett par av universitetsbiblioteken, ökat
antalet studieplatser och byggt nya studentkök.

Enkäten skickas ut till alla heltidsstudenter som läser minst 22,5hp och är inne på
sin andra termin, mellan 15:e februari- 14:e mars. Enkäten kommer att skickas ut via
studentmailen och svaren bearbetas av ett externt företag, Ramböll. På så sätt säkras
studenternas anonymitet.

För mer information gå till www.liu.se/nsi eller kontakta LiUs projektledare Marina
Geijer; marina.geijer@liu.se för mer information och frågor.