Lyskraft söker GDK-studenter

Publicerat: 31/10-2011

Lyskraft söker nu GDK-studenter som kan hjälpa dem att ta fram ett baskit. Detta är ett perfekt tillfälle att knyta bra kontakter och en chans att få göra ett skarpt projekt med tydligt användningsområde!

Lyskraft – om möjligheter

Sedan ett antal år har Norrköpings kommun och Linköpings universitet ett samverkansavtal – Lyskraft. Nu behöver vi ett baskit – ett presentationsmaterial som opinionsbildare inom LiU (såväl personal som studenter, kårer etc) och Norrköpings kommun (politiker och tjänstemän) kan använda för att berätta om avtalet och framför allt ge goda exempel på samverkan som sker inom ramen för avtalet. Materialet ska också innehålla info om hur man gör om man är intresserad av samverkan (kontaktpersoner etc). Baskitet ska vara enkelt att använda och uppdatera. Vi behöver dels en serie presentationsbilder (ppt), dels en kortfattad broschyr. Det är människorna och de goda exemplen som är centrala i vår kommunikationsstrategi – målet med kommunikationen är att öka samverkan mellan kommun och universitet.

Uppdraget kan påbörjas omgående och ska vara slutfört senast den 30 nov (inläsning bakgrund, sammanställning fakta kring avtalet och minst tre goda exempel på samverkan, produktion (text, bild) av baskit beräknas till 40 timmar). Uppdraget görs som ett verksamhetsinitierat uppdrag inom ramen för Lyskraft. Observera att det kommer att gå ut ersättning till den/de som kan tänka sig att göra projektet. Baskitet ska göras utifrån Norrköpings kommuns varumärkesplattform ”Let´s create Norrköping” (se http://www.norrkoping.se/organisation/mal-regler/varumarke/lets-create-norrkoping/)

Vänliga hälsningar/
AnnaKarin Norberg, näringslivsinformatör

Norrköpings kommun
Näringslivskontoret
601 81 Norrköping

Tfn: 011-15 15 08
Mobil: 0730-20 22 86
Fax: 011-19 44 61

Hemsida: www.norrkoping.se/naringsliv