Logotyptävling

Publicerat: 16/11-2011

Forskarutbildningsprogrammet Forum Scientium startades 1996 och efter 15 år tycker vi att det är dags att modernisera vår logotyp.

Vad logotypen ska symbolisera?

Forum Scientium är ett mångvetenskapligt forskarutbildningsprogram inom fysik, kemi, biologi och medicin där formen skall symbolisera att man tar in kunskap från tre olika områden och samlar ihop det till en spets av ny kunskap.Värdeorden är: Collaboration, Life Science, Networking and Multi-disciplinary. Logotypen används i många olika sammanhang bland annat på affischer, i dokument, på hemsidan, på diplom mm. Vi utlyser nu en tävling för att ta fram ett förslag till en ny logotyp bestående av en symbol samt namn. Här kan ni se exempel på tidigare användningsområden för logotypen.

Tävlingsvillkor:

  •  – Förslaget ska innehålla vårt namn samt en relevant symbol som anknyter till det Forum Scientium står för.
  •  – Det vinnande förslaget belönas med 5 000 kronor.
  •  – De förslag som placerar sig som nummer 2 och 3 belönas med vardera två biobiljetter.
  •  – Vi vill också ha den färdiga logotypen i några olika filformat exempelvis EPS, TIFF, JPG
  •  – Juryn består av Forum Scientiums Student Council (fem doktorander) programdirektören, biträdande studierektor och programadministratör.
  •  – Forum Scientium erhåller, efter eventuella justeringar tillsammans med den som utformat förslaget, rätten att använda förslaget som sin logotyp.

Förslaget skickas till Stefan Klintström, stekl@ifm.liu.se eller till Linköpings universitet, IFM, attn Stefan Klintström, 581 83 LINKÖPING.

Förslaget ska vara Forum Scientium tillhanda senast den 19 december 2011. Information om Forum Scientiums verksamhet finner ni på vår hemsida.