Engagera dig i LinTeks klimatvecka

Publicerat: 3/4-2012

LinTeks Klimatvecka söker just nu ny kommitté (sista ansökningsdag är 20 april).

Information om alla poster finns på LinTeks hemsida http://lintek.liu.se/om-lintek/engagera-dig/utskott-and-kommitteer/nypage/

Vid frågor får man gärna ta kontakt med Kim, som är den nya projektledaren för LinTeks Klimatvecka. lk@lintek.liu.se.

Grafiker
Uppdraget som grafiker för LinTeks Klimatvecka innebär att ansvara för den grafiska designen av allt tryckmaterial. Den grafiska profilen ändrades under 2011 och en grafisk manual togs fram för Klimatveckan. Arbetet innebär ett självständigt utvecklande av det grafiska materialet, så som affischer, lakan m.m.

Marknadsföringsansvarig
Uppdraget som marknadsföringsansvarig innebär att ansvara för att arrangemanget når ut till alla teknologstudenter och att rätt information når ut i tid. I arbetet ingår även att skriva texter till hemsida och informationspärmar samt att boka affischeringsplatser och köpa in marknadsföringsmaterial. Den marknadsföringsansvarige ansvarar dessutom för sponsringsansökningar bland butiker och företag samt för infodisken under Klimatveckan.