Illustratör till samordningsförbundet Centrala Östergötland!

Hej GDK-student, är du intresserad av att illustrera?
Vi på Samordningsförbundet Centrala Östergötland letar efter någon som vill illustrera vår verksamhetsberättelse. Vi kan även behöva någon som kan göra en layout till den.

Vi ser gärna att illustrationerna passar till vår grafiska profil, och att layouten följer den:
https://samordning.org/images/centrala/dokument/2016/Dokument/samorrdning_gm_digital.pdf

Innan vi berättar mer behöver du lite information om oss:

Ett samordningsförbund är en organisation som ägs av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och regionen och försöker få alla dessa parter att dra åt samma håll. Vi:

 • Ordnar aktiviteter som hjälper personer som mår dåligt eller har hamnat utanför samhället.
 • Försöker se till att ingen hamnar mellan stolarna hos myndigheterna.
 • Ser till att våra parter träffas och pratar med varandra och kan samarbeta för att hjälpa människor på bästa sätt.

Några exempel på saker vi gör:

 • Café Drivbänk – ett ställe där långtidsarbetslösa kan praktisera och lära sig yrket samtidigt som de lagar och serverar ekologisk mat.
 • Jonsbo – ett ställe där långtidssjukskrivna kan komma och träffa andra, göra ett meningsfullt arbete i naturen, ta ha hand om en trädgård och på så sätt må bättre.
 • Insatskatalogen.se – en webbplats som samlar aktiviteter som ska hjälpa och stötta t.ex. sjukskrivna, personer som mår psykiskt dåligt, arbetslösa ungdomar, nya i Sverige, personer med beroendeproblematik och många fler.
 • Samordningskartan – ett verktyg som hjälper politiker och myndigheter att se vad för verksamheter de har och se till att dessa kommer behövande till godo.

Allt det här och mer därtill finns i vår verksamhetsberättelse, som också innehåller “vanliga” saker som redovisningar, årsberättelser, och ekonomi. De som kommer att läsa verksamhetsberättelsen är framförallt:

 • Vår styrelse och beredningsgrupp
 • Vi själva
 • Chefer och handläggare hos våra medlemsorganisationer
 • Politiker och andra beslutsfattare inom våra områden
 • Personer på andra samordningsförbund.

Vi skulle vilja illustrera den med bilder/teckningar/annat som på samma gång förmedlar vad vi gör, vår positiva människosyn och idén om att alla är värdefulla och kan göra något för att hjälpa andra.

Du som illustratör har stor frihet att utforma illustrationerna som du vill, och vi bestämmer tillsammans hur många de behöver vara och var de ska finnas. Allt vi vill är att de förmedlar känslan av tillhörighet, av att det finns bra saker som man kan göra för andra, att det finns hjälp att få och vi alla tillsammans kan samarbeta och göra samhället bättre.

Du har stor frihet i hur du genomför uppdraget, så länge som vi kommer överens. Vi kommer att behöva ha illustrationerna i februari.

Hör av dig till filip.wiltgren@linkoping.se om du är intresserad så berättar vi mer!