Uppdaterad miljöhandlingsplan för verksamhetsåret 21/22

Sektionen för grafisk design och kommunikation ska arbeta aktivt för att främja miljön. Därför har GDK-sektionen antagit en miljöhandlingsplan som beskriver hur sektionen ska arbeta för en hållbar verksamhet. Miljöhandlingsplanen för verksamhetsåret 21/22 är baserad på tidigare verksamhetsår och har tagits fram av sektionsstyrelsens arbetsmiljöombud Beatrice Svensson i samråd med sektionsstyrelsen och ska följas av GDK-sektionen och utskotten.

Läs mer om vilka miljömål GDK-sektionen arbetar med i miljöhandlingsplanen här: