Handlingar till GDK-sektionens vårmöte

Publicerat: 6/5-2013

Sektionsstyrelsens sammansättning
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/Proposition-Sektionsstyrelsens-sammansättning.pdf

Proposition verksamhetsplan
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/Proposition-Verksamhetsplan.pdf

Proposition projektledare GDK-Dagarna
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/Proposition-projektledare-GDK-dagarna-.pdf

Proposition sektionsmedlemskap för utskott
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/Proposition-Sektionsmedlemskap-för-utskott.pdf

Nomineringar sektionsstyrelsen 2013-2014
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/Nomineringar_sektionsstyrelsen2013_2014.pdf

Budgetproposition 2013-2014
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/budgetproposition2013-2014.pdf

Verksamhetsdokument 2013-2014
http://gdk.nu/wp-content/uploads/2013/05/verksamhetsdokument_2013_2014.pdf