För företag

Om GDK
Grafisk Design och Kommunikation är ett kandidatprogram på 180 hp som ges vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping. Här utbildas bland annat blivande art directors, grafiska formgivare, projektledare, webbutvecklare och kommunikatörer. Vi har många kreativa, uppfinningsrika och ambitiösa studenter som levererar en produkt med genomgående hög standard. Som företag kan ni medverka som uppdragsgivare i olika kurser eller annonsera fristående uppdrag och tävlingar. Detta hjälper våra studenter att förbereda sig inför arbetslivet och bättra på sina kunskaper om hur man jobbar mot ett skarpt uppdrag. Här nedan kan du se de olika typer av uppdrag som finns och riktlinjer för dessa.

Projektkurser
Programmet innehåller ett antal projektkurser där uppdragen är riktade mot en verklig uppdragsgivare. Som uppdragsgivare krävs det att man är beredd på att agera handledare och dessutom kunna meddela hur många veckors arbete det innefattar. Uppdragen måste bli godkända av kursens ansvarige lärare. De projektkurser som finns är följande:

Årkurs 1:
TNGD24 Grafiskt designprojekt- tryckta medier

Årkurs 2:
TNGD21 –  yrkesvillkor med arbetsplatsförläggning

Årskurs 3:
TNGD08 Grafiskt designprojekt med internationell inriktning
Examensarbete

(klicka här för att se kursbladen med mer utförlig information om kursen)

Tävlingar och uppdrag:
För att annonsera tävlingar eller uppdrag genom oss tar sektionen ut en symbolisk summa som baseras på annonsens innehåll. Sedan annonserar vi på sektionens facebooksida, twitterflöde, samt i nyhetsflödet på hemsidan.

Ersättning
Vi utgår från att studenterna blir ersatta för nedlagd tid på uppdrag och tävlingar. Vid medverkan i en projektkurs förväntas det inte av företaget att ersätta studenterna. Något att tänka på som uppdragsgivare är att studenterna inte är färdigutbildade. Detta är viktigt att ha i åtanke då uppdragen kan få varierande resultat.

Kontakt
Kontakta info@gdk.nu om ni har ett uppdrag, en tävling eller något annat ni vill att vi ska marknadsföra. Berätta då lite om det ni vill ha hjälp att marknadsföra så kan vi efter önskemål hjälpa er med text och bild.

Om ditt företag är intresserade av att delta i någon av våra projektkurser ber vi dig ta kontakt med ansvarig lärare. Information om vem ni ska vända er till finns i kursbladet för respektive kurs (här).

Mentorskapsprogrammet

GDK:s mentorskapsprogram är en möjlighet för programmets studenter att få utökad feedback från personer i branschen. Personerna arbetar till exempel med grafisk design, marknadsföring eller media, och ger rådgivning angående alster som studenterna skapar. Mentorskapsprogrammet kommer finnas till för alla årskurser, men främst för årskurs ett eftersom att det är tiden då studenterna är som mest osäkra och är i stort behov av feedback.

För studenter
Som adept förväntas du:
• hålla mentorskapet levande, boka möten och att fylla samtalet med frågor.
• vara nyfiken och ödmjuk i att söka kunskap och erfarenhet.
• tydliggöra för dig själv vad du vill ha ut av mentorskapet och respektive möte.

Som adept får du en mentor som:
• lyssnar och coachar dig.
• är ditt bollplank för din professionella utveckling.
• är en person som bjuder på sin erfarenhet och sitt kontaktnät.
• är en person med intresse, engagemang och tid.
• finns tillgänglig för dig både via mejl och genom träffar.

För företag
Som mentor förväntas du:
• vara en förebild som förmedlar kunskap, värderingar och handlingsmönster.
• vara en god lyssnare som använder ett coachande förhållningssätt.
• vara ett bollplank för studentens professionella utveckling.
• bjuda på din erfarenhet och ditt kontaktnät.
• ha intresse, engagemang och tid.
• finnas tillgänglig för studenten via mejl och genom träffar, cirka en träff varannan månad är att rekommendera.

Fördelar med mentorskap för dig som är mentor:
• den personliga tillfredsställelse det innebär att dina kunskaper och erfarenheter bidrar till andra som får större chans att utveckla sina kunskaper.
• tillfälle till eget nytt lärande och personlig utveckling.
• utökat nätverk via relationen till studenten. En merit för ditt eget CV.

Hur gör jag för att vara med?
Programmet startar i början på varje ny termin. Då matchas den student och den mentor som passar bäst ihop ut efter behov, kunskaper och intressen. Ansökningar görs genom att fylla i denna enkät för företag, eller denna enkät för studenter. Vid starten genomför sektionsstyrelsen en kick-off som en chans för adepter och mentorer att träffas för första gången.